روشی موثر برای مطالعه و تمرین دروس عمومی

توسط مهرداد فرجاد 1392/08/08 08:27:00 ق.ظ

گاهی خواندن دروس عمومی از خواندن دروس اختصاصی برای برخی دانش آموزان سخت تر می شود، در چنین حالتی دانش آموز از مطالعه دروس عمومی فراری و گریزان است و یا آنها را متعادل در برنامه تنظیم نمی کند و یا اینکه به زمان اجرا که میرسد به روزهای بعد موکول و یا با بی میلی کامل و از سر رفع وظیفه انجام می دهد.

اما اکنون به وسیله 2 روش موثر که در این مقاله توضیح خواهم داد می توانید این دروس را مطالعه و به خوبی فرا بگیرید و از فراموشی آن نیز جلوگیری نمایید:

1-روش تفکیکی:

در این روش شما میتوانید دروسی که از بخش های متعددی تشکیل شده و اصولا بخش های غیر هم جنس و نا مشابه از لحاظ یادگیری در کنار یکدیگر قرار دارند را به خوبی مطالعه کرده و فرا بگیرید، مثال درس ادبیات فارسی که از بخش هایی چون؛ تاریخ ادبیات، قرابت معنایی و لغت، درک مطلب، شعر و نثر، آرایه های ادبی، حکایات، خودآزمایی تشکیل شده است را میتوان به این روش به خوبی فرا گرفت، روش اجرا بدین ترتیب است که زمان مطالعه چند درس ادبیات بخش های مشابه را به صورت سری مطالعه کنید یعنی تاریخ ادبیاتها پشت سرهم، لغات و واژگان پشت سر هم، شعر و نثر و ...همه و همه پشت سر هم بدین شکل ذهن شما مرتب و به صورت متناوب مطالب غیر هم جنس نمی خواند بلکه مطالب چون از یک جنسند ذهن را در یادگیری بهتر و بیشتر یاری میکنند.

2-روش نشانه گذاری:

این روش به خصوص برای مطالعه و تمرین آیات در درس دین و زندگی کاربرد دارد، در این روش شما در ابتدای آیه لغت مشخصی را نشانه میکنید که هر گاه ابتدای آیه ای آن لغت یا کلمه وجود داشت معنی، ترجمه و پیام آن چیست. مثال اگر ابتدای آیه ای " استفعلونا" وجود داشت شما آن را نشانه کنید که معنی و پیام آن آیه چیست تا اگر بار دیگر به آن آیه برخوردید بدون ترجمه جمله و با دیدن لغت نشانه پی به پاسخ آیه ببرید.

3-روش لایه ای:

در این روش دانش آموزان پاراگراف به پاراگراف درس را مطالعه نموده و به صورت بند و واگن پیش میروند یعنی پاراگراف اول درسی مثل دین و زندگی را مطالعه و سپس آنرا برای خود توضیح میدهند، سپس پاراگراف بعدی را مطالعه و در حین بازگو کردن پاراگراف جدید آنرا با به نکات و کلیدواژه های پاراگراف قبلی وصل میکنند و به همین ترتیب پیش میروند تا انتهای درس، این روش تثبیت را در حین یادگیری تا حد چشمگیری افزایش خواهد داد.

البته توصیه میشود حتما از روشهای حاشیه نویسی و رسم نمودار یا الگوهای یادگیری ( درخت دانش ) در حین مطالعه دروس عمومی جهت یادگیری هرچه بهتر بهره بگیرید.

پیروز و سربلند باشید

درباره مشاور

گروه ها

None

لیست صفحات

    آخرین نظرات

    هیچ چیز